Home

News

Intro

Hydrotechnics Faculty, Geodesy and Environmental Engineering is the perfect choice for high school graduates who wish to embrace one of the professions that her closest solving current challenges of sustainable development: hidrotehnist engineer, surveyor or environmental. To contribute together to create a more secure future for the generations of today and future generations!

Dean

student campus

Problemele privind furnizarea serviciilor de televiziune pot fi semnalate prin completarea formularului pus la dispoziția studenților pe site-ul DSS. Read More...
 
Marți, 6 decembrie, studenții TUIAȘI vor primi pe card bursele aferente lunilor octombrie și noiembrie. Read More...
 
Serviciile de televiziune din campus vor fi asigurate de către UPC. Read More...
 

Dean's word

Hydrotechnics Faculty, Geodesy and Environmental Engineering of Iaşi has roots that are found in the early nineteenth century and striking moments of history have succeeded thus:
1813 - Gheorghe Asachi a organizat la Iaşi prima Şcoală de Inginerie în limba română  (ingineri  hotarnici),  astăzi Măsurători terestre  şi  cadastru.
1948 – S-a înființat la  Iaşi,  Institutului de Măsurători Terestre.
1962 – S-a constituit Facultatea de Hidrotehnică, ca parte a stucturii Institulului Politehnic Iași, cu două secţii de specializare: Hidrotehnică Agricolă (Îmbunătăţiri Funciare) şi respectiv Construcţii şi Instalaţii Hidrotehnice.

Read More

Calendar_UK

No event in the calendar
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Caravana Erasmus

Departamentul de Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice

11Istoricul domeniului de Hidrotehnica este strans legat de istoricul facultatii de Constructii in cadrul careia a fost infiintata in anul 1948 sectia de Constructii Hidrotehnice. In anul 1952 ia fiinta Catedra de Hidrotehnica care va avea 
Read More ...

 

Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru

Departamentul de Masurători Terestre şi Cadastru a luat fiinţă în anul 2010, ca urmare a dezvoltării specializării Măsurători Terestre şi Cadastru care funcţionează în cadrul Facultăţii. Departamentul deserveşte cele două locaţii ale specializării

Read More...

 

Departamentul de Hidroamelioraţii şi Protecţia Mediului

Departamentul de Hidroamelioratii şi Protecţia mediului cadrul facultăţii este format din cadre didactice cu dovedite competente stiintifice, dar care au si o experienta practica pentru fiecare domeniu de predare

Read More...

 
 • Apa a fost si este un element central in dezvoltarea societatii umane, civilizatiile antice inflorind in apropierea unor resurse de apa abundente si intrand in declin odata cu degradarea mediului datorata utilizarii excesive a acestora.
  In prezent problema accesului Ia apa este tot mai acuta in lume. Pentru o populatie in continua crestere,in ciuda progresului tehnologic asigurarea apei din punct de vedere cantitativ si calitativ constituie o problema departe de a fi rezolvata.

   

  Romania nu este o tara bogata in resurse de apa, resursa specifica utilizabila este de 2.660 mc/loc/an, fata de media europeana de 4.000 mc/loc/an.

   

  Hidrotehnica, in calitatea sa de stiinta si practica inginereasca, pe Ianga utilizarea rationala a resurselor de apa contribuie semnificativ Ia diminuarea dezastrelor legate de apa.

 • Una din problemele fundamentale ale geodeziei este, după cum se cunoaște, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Acest lucru poate fi realizat, în principiu, prin trei metode care nu pot fi însă separate distinct:

   

  • Metode geometrice12. Cu aceste metode se ocupă geodezia elipsoidală sau geodezia matematică și constau, în principal, din efectuarea de măsurători de arce de meridian și paralel și apoi din măsurători complexe în rețele geodezice;

   

  • Metode astronomo-geodezice și satelitare cu care se ocupă geodezia cu sateliți și astronomia geodezică;

   

  • Metode fizice. Cu aceste metode se ocupă geodezia fizică, elementele de bază necesare înțelegerii fenomenelor fizice care trebuie luate în considerare în metodele de determinare a formei și dimensiunilor Pământului vor fi prezentate în continuare.
 • Ingineria mediului studiază tehnologii curate, adică tehnologii de prelucrare care să aibă un impact asupra mediului cât mai mic. De asemenea, analizează metode și elaborează metode noi de epurare. Prin acest proces de epurare, se dorește îndepărtarea efectelor negative pe care agenții poluanți, deja existenți în ecosistem, îl au asupra mediului. O altă componentă a acestui domeniu o constituie tehnologiile de filtrare, prin intermediul cărora se urmărește reducerea emisiilor de noxe prin așezarea unor elemente filtrante la capătul țevilor de evacuare.

   

  Ingineria mediului nu se referă doar la protecția mediului înconjurător împotriva factorilor de poluare antropici, dar și de protecție a sănătății angajaților din mediul industrial. Ea trebuie să asigure condiții optime de muncă și expunerea angajaților din industrie la riscuri de alterare a sănătății cât mai mici.

   

  Elementele specifice mediului sunt apa, aerul și solul, dar formele de poluare pot fi și de altă natură. Poluarea poate fi fonică, radiologică, electromagnetică etc.

Contact UK

Hydrotechnics Faculty, Geodesy and Environmental Engineering

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.