Student scholarships

Our mission

article 1

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului formează ingineri, specialişti calificaţi pentru a presta activităţi tehnice de concepţie, execuţie şi exploatare în Construcţii Hidrotehnice, Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvolare Rurală, precum şi pentru a executa lucrări de Cadastru şi de Protecţia Mediului în Agricultură.
Absolvenţii Facultăţii sunt pregătiţi pentru a activa în unităţi de cercetare, proiectare, execuţie, exploatare şi întreţinere a lucrărilor hidrotehnice, în serviciile publice, agenţii şi inspectorate de protecţia mediului, servicii cadastrale şi altele.

În ultimii cinci ani, Facultatea a pregătit: peste 700 absolvenţi, ingineri care activează în ţară şi străinătate, în sectoarele de profil, în învăţământ (superior şi mediu), cercetare, proiectare, execuţie, exploatare, servicii publice, firme private etc. şi peste 400 absolvenţi de cursuri postuniversitare şi masterat, 25 doctori ingineri, în domeniile Inginerie Civila  şi Ingineria Mediului.

Majoritatea cadrelor didactice din facultate sunt doctori ingineri, creaţi în şcoala hidrotehnică ieşeană. Situaţia social-economică actuală şi orientarea acesteia în viitor garantează plasamentul absolvenţilor, marea majoritate a acestora lucrând în unităţi de profil, după cum s-a putut constata în ultimii ani.

Urmărind dinamica evoluţiei economico-sociale, opţiunile de specializare, de aprofundare şi de perfecţionare postuniversitară, facultatea a adoptat ca strategii de dezvoltare perfecţionarea structurilor de specializare, a conţinutului planurilor de învăţământ şi a programelor analitice ale disciplinelor, precum şi modernizarea continuă a procesului de instruire în toate componentele sale.

Contact UK

Hydrotechnics Faculty, Geodesy and Environmental Engineering

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.