Acasă

Noutăţi

Intro

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului este alegerea perfectă pentru absolvenţii de liceu care doresc să îmbraţişeze una din profesiile care-i apropie cel mai mult de rezolvarea provocărilor actuale ale dezvoltării durabile: inginer hidrotehnist, geodez sau de mediu. Să contribuim împreună la crearea unui viitor mai sigur pentru generaţiile de azi şi generaţiile viitoare!

Decanul Facultăţii

Cuvântul decanului

Învățământul superior ieşean de hidrotehnică, geodezie și de mediu a cunoscut o dezvoltare continuă, cu rezultate de certă valoare în educaţie şi cercetare, care i-a adus o largă recunoaştere pe plan intern și extern.
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului dispune de un potenţial uman superior calificat şi de o bază materială modernă, cu ajutorul cărora poate aduce contribuţii deosebite în formarea specialiştilor, ca şi la elaborarea unor soluţii tehnice prin cercetarea ştiinţifică şi creativitatea tehnică.
Programele noastre de studii, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, răspund exigenţelor actuale din domeniul educaţiei şi al pieței muncii, astfel încât specialiştii pe care îi formăm să fie competitivi la nivel naţional şi internaţional.

Calendar

No event in the calendar
Lun Ma Mie Joi Vi Sam Dum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secția Hidrotehnică

Arhiva Buletinului Institutului Politehnic din Iași - Secția Hidrotehnică

Departamentul de Amenajări şi Construcţii Hidrotehnice

Departamentul de “Amenajări și Construcții Hidrotehnice”, prin organizarea programului de studii de licenţă “Amenajări și Construcții Hidrotehnice” şi a programului de masterat „Inginerie Hidrotehnică”, cât şi prin activitatea şcolii doctorale, are ca misiune de bază, educarea, instruirea şi calificarea profesională a studenţilor, corespunzător cerinţelor economice în continuă schimbare din mediul social.
Read More ...

 

Departamentul de Măsurători Terestre şi Cadastru

Departamentul de “Măsurători terestre şi cadastru”, prin organizarea programului de studii de licenţă “Măsurători terestre şi cadastru” şi a programului de masterat „Geomatică şi cartografie”, cât şi prin participarea la activitatea şcolii doctorale, are ca misiune de bază, educarea, instruirea şi calificarea profesională a studenţilor, corespunzător cerinţelor economice în continuă schimbare din mediul social.

Read More...

 

Departamentul de Hidroamelioraţii şi Protecţia Mediului

Departamentul de Hidroamelioratii şi Protecţia mediului cadrul facultăţii este format din cadre didactice cu dovedite competente stiintifice, dar care au si o experienta practica pentru fiecare domeniu de predare

Read More...

 
 • Apa a fost si este un element central in dezvoltarea societatii umane, civilizatiile antice inflorind in apropierea unor resurse de apa abundente si intrand in declin odata cu degradarea mediului datorata utilizarii excesive a acestora.
  In prezent problema accesului Ia apa este tot mai acuta in lume. Pentru o populatie in continua crestere,in ciuda progresului tehnologic asigurarea apei din punct de vedere cantitativ si calitativ constituie o problema departe de a fi rezolvata.

   

  Romania nu este o tara bogata in resurse de apa, resursa specifica utilizabila este de 2.660 mc/loc/an, fata de media europeana de 4.000 mc/loc/an.

   

  Hidrotehnica, in calitatea sa de stiinta si practica inginereasca, pe Ianga utilizarea rationala a resurselor de apa contribuie semnificativ Ia diminuarea dezastrelor legate de apa.

 •  Rolul inginerului geodez este important pentru economia naţională, datorită atât necesităţii implementării directivelor europene pentru introducerea cadastrului general şi informatizarea acestuia în vederea obţinerii unor evidenţe reale asupra patrimoniului funciar şi edilitar-imobiliar din România, cât şi în susţinerea unor ramuri inginereşti care se sprijină pe aportul măsurătorilor topo – geodezice şi a produselor sale derivate.

  Inginerul geodez are competența de a rezolva o gamă vastă de lucrări din domeniul proiectării şi execuţiei reţelelor geodezice, a prelucrării şi interpretării datelor fotogrammetrice şi satelitare, a realizării de măsurători topo-geodezice cu scopul întocmirii planurilor topografice ale unor obiective şi a documentaţiilor cadastrale pentru proprietăţile imobiliare, a trasării pe teren a proiectelor de construcţii şi urmărirea acestora în timp, a integrării datelor geodezice în cadrul unui sistem informaţional geografic.

  Perspectivele acestei profesii în viitorul apropiat şi chiar pe termen mediu sunt favorabile datorită necesităţii urgentării implementării cadastrului și a unui sistem informaţional integrat în România. Dezvoltarea din ultimii ani a sectorului construcţiilor și a celui spațial, a diversificat cererea pe piaţa muncii a specialiştilor din domeniul ingineriei geodezice. Oportunități de angajare pentru absolvenții specializării se pot regăsi în: domeniul privat al firmelor de profil geodezic, cartografic și de cadastru, agențiile de stat și companiile care operează cu baze de date spațiale, oficiile de cadastru județene, serviciile GIS ale primăriilor, centrele de cercetare din țară și din străinătate, mediul academic universitar.

  Pe fondul problemelor tot mai complexe care apar în domeniul gestionării resurselor, a dezvoltării spaţiului urban şi a schimbărilor accentuate ale mediului înconjurător, societatea are nevoie de specialiști în domeniul geodeziei, care să asigure suportul informaţional în condițiile operării cu date referite spațial.

 • Ingineria mediului studiază tehnologii curate, adică tehnologii de prelucrare care să aibă un impact asupra mediului cât mai mic. De asemenea, analizează metode și elaborează metode noi de epurare. Prin acest proces de epurare, se dorește îndepărtarea efectelor negative pe care agenții poluanți, deja existenți în ecosistem, îl au asupra mediului. O altă componentă a acestui domeniu o constituie tehnologiile de filtrare, prin intermediul cărora se urmărește reducerea emisiilor de noxe prin așezarea unor elemente filtrante la capătul țevilor de evacuare.

   

  Ingineria mediului nu se referă doar la protecția mediului înconjurător împotriva factorilor de poluare antropici, dar și de protecție a sănătății angajaților din mediul industrial. Ea trebuie să asigure condiții optime de muncă și expunerea angajaților din industrie la riscuri de alterare a sănătății cât mai mici.

   

  Elementele specifice mediului sunt apa, aerul și solul, dar formele de poluare pot fi și de altă natură. Poluarea poate fi fonică, radiologică, electromagnetică etc.

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link website versiune veche: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/