Evaluare şi dezvoltare imobiliară

Evaluare şi dezvoltare imobiliară

Evaluare şi Dezvoltare Imobiliară - Master

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: Evaluare şi Dezvoltare Imobiliară


Planuri de învăţământ 2016-2018 - Evaluare şi Dezvoltare Imobiliară - 4 semestre

 

Departament ACH