Inginerie Hidrotehnică

Inginerie Hidrotehnică

Inginerie Hidrotehnică - Master

Domeniul: INGINERIE CIVILĂ

Specializarea: Inginerie Hidrotehnică


Planuri de învăţământ 2016-2018 - Inginerie Hidrotehnică - 4 semestre

 

Departament ACH