Admitere

Admitere

ADMITERE 2018 Studii de licență

Perioada de admitere s-a prelungit pana la data de 21.09.2018 inclusiv! 

 

 >>>>>>REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE<<<<<<

Data de 6 septembrie 2018 este data limita pana la care candidatii isi pot confirma locul ocupat prin concurs prin depunerea actelor de studii in original la dosar. 

Candidatii care pana la data si ora amintita nu au confirmat locul vor fi eliminati din concurs, urmand ca locurile astfel eliberate sa fie atribuite candidatilor care se regasesc pe lista de rezerva sau scoase la concurs in sesiunea septembrie.

>>>>>>REZULTATE ADMITERE<<<<<<

**Studentii admisi la licenta/master care au depus la dosarul de inscriere actele in original (diploma de bacalaureat+foaie matricola) nu mai trebuie sa confirme locul dupa afisarea rezultatelor.

Pentru cei care au depus copii "conform cu originalul"/legalizate, confirmarea locului se va face prin depunerea actelor in original la sediul facultatii intre 3-6 septembrie 2018.**

 

PERIOADELE  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI  DE  ADMITERE  2018   

METODA  DE  SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CRITERIILE DE DEPARTAJARE A CANDIDAŢILOR CU ACEEAŞI MEDIE  

 

 

Domeniul

Număr de locuri buget

Număr de locuri cu taxă

Inginerie civilă

62

10

Inginerie geodezică

60

25

Ingineria mediului

50

10

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

cf. H.G. 410  / 2017

Perioada de desfăşurare a

concursului de admitere 2018

Metoda de selecţie

Facultatea de

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Sesiunea iulie 2018

- înscrierea candidaţilor: 9-27 iulie 2018

Program:

Luni-Vineri 8:30-15:30

Sambata 9-12

Duminica 9-12

- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018

- termen limită acte în original: 6 sept. 2018

- afişare rezultat final admitere: 7 sept. 2018

 

Sesiunea septembrie 2018

- înscrierea candidaţilor: 10-15 sept. 2018

- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018

- termen limita acte in original: 20 sept. 2018

- rezultate finale: 22 septembrie 2018

Concurs de dosare

MA = MBac

 

unde:

 

MBac=media examenului de bacalaureat

 

 

Inginerie geodezică

Ingineria mediului

 

 

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 

HGIM

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)

3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

 

*Candidaţii care au au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică, vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu.

 

Facultatea

Condiţii speciale de admitere

 

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Admişi fără concurs premianţii la olimpiade naţionale şi internaţionale:

-     Matematică şi /sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

-     Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului

  Acte necesare:

- cerere de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) disponibila pe : www.admitere2018.tuiasi.ro

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;

-  certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;

- copie carte de identitate

-  dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

-     adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

-    adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

-    diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

-    2 fotografii color, 3 x 4 cm;

-    alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

 

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.

 

 

 

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link website versiune veche: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/