Admitere

ADMITERE 2019 Studii de licență

 >>>>>>>>>>>>REZULTATE ADMITERE<<<<<<<<<<<<<<<<<

PERIOADELE  DE  DESFĂŞURARE  A  CONCURSULUI  DE  ADMITERE  2019  

METODA  DE  SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

CRITERIILE DE DEPARTAJARE A CANDIDAŢILOR CU ACEEAŞI MEDIE  

 

 Link formular inscriere online: www.admitere2019.tuiasi.ro

Domeniul

Număr de locuri buget

Număr de locuri cu taxă

Inginerie civilă

46

20

Inginerie geodezică

47

20

Ingineria mediului

23

20

 

 

 

Facultatea

Domeniul de licenţă

cf. H.G. 410  / 2017

Perioada de desfăşurare a

concursului de admitere 2019

Metoda de selecţie

Facultatea de

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Inginerie civilă

Sesiunea iulie 2019

- înscrierea candidaţilor:

10-25 iulie 2019

Program:

Luni-Vineri 8:30-15:30

Sambata 9-12

Duminica 9-12

- afişarea rezultatelor: 26 iulie 2018

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august și 2 – 6 septembrie

 

Afişarea rezultatului final al admiterii: 8 septembrie

 

 

Concurs de dosare

MA = MBac

 

unde:

 

MBac=media examenului de bacalaureat

 

 

Inginerie geodezică

Ingineria mediului

 

 

Criteriile de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:

 

HGIM

1. Nota la bacalaureat la disciplina limba română (proba scrisă)

2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă)

3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă)

 

*Candidaţii care au au susţinut la bacalaureat probe la disciplinele Matematică, Informatică sau Fizică, vor primi nota 0 (zero) la acest criteriu.

 

Facultatea

Condiţii speciale de admitere

 

Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Admişi fără concurs premianţii la olimpiade naţionale şi internaţionale:

-     Matematică şi /sau Fizică – la domeniile Inginerie civilă şi Inginerie geodezică

-     Matematică, Fizică, Chimie, Biologie – la domeniul Ingineria mediului

  Acte necesare:

- cerere de înscriere (Formularul TUIASI.POB.09-F1) disponibila pe : www.admitere2019.tuiasi.ro

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conformă cu originalul;

-  certificatul de naştere, în copie conformă cu originalul;

- copie carte de identitate

-  dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie conformă cu originalul (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);

-     adeverinţă medicală în care trebuie să se specifice faptul că „nu este în evidenţă cu boli psihice şi infecto contagioase”. Dacă un candidat este în evidenţă cu boli psihice, va aduce avizul psihologului/ psihiatrului că poate urma forma respectivă de studii;

-    adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

-    diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta/ diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare);

-    2 fotografii color, 3 x 4 cm;

-    alte documente stabilite de Comisia de admitere pe facultate (de exemplu foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat).

 

Pentru toate documentele pe care candidatul le va depune în copie conformă cu originalul, acesta trebuie să prezinte atât documentul original, cât şi copia care va fi lăsată la dosar.