Admitere

ADMITERE 2019 Studii de master

>>>>>>REZULTATE ADMITERE<<<<<<<

 

Specializarea

Număr de locuri buget

Număr de locuri cu taxă

Inginerie hidrotehnică

29

5

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative

29

5

Evaluare și dezvoltare imobiliară

26

10

Ingineria și managementul factorilor de mediu

29

1

Geomatică și cartografie

29

5

 

 

Facultatea

Perioada de desfăşurare a

concursului de admitere 2019

Metoda de selecţie

Criterii de departajare

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2019

Înscrierea candidaţilor: 10 - 25 iulie 2019

Program:

Luni-Vineri 8:30-15:30

Sambata 9-12

 

Duminica 9-12

Afişarea rezultatelor: 30 iulie 2019

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:10-29 iulie 2019

Termen limită acte în original: 6 sept. 2019

Afişare rezultat final admitere: 7 sept. 2019

 

 

 

 

 

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.

 

 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE