Admitere

ADMITERE 2018 Studii de master

Perioada de admitere s-a prelungit pana la data de 21.09.2018 inclusiv!  

 

 Data de 6 septembrie 2018 este data limita pana la care candidatii isi pot confirma locul ocupat prin concurs prin depunerea actelor de studii in original la dosar. 

Candidatii care pana la data si ora amintita nu au confirmat locul vor fi eliminati din concurs, urmand ca locurile astfel eliberate sa fie atribuite candidatilor care se regasesc pe lista de rezerva sau scoase la concurs in sesiunea septembrie.

 

>>>>>>REZULTATE ADMITERE<<<<<<

**Studentii admisi la licenta/master care au depus la dosarul de inscriere actele in original (diploma de bacalaureat+foaie matricola) nu mai trebuie sa confirme locul dupa afisarea rezultatelor.

Pentru cei care au depus copii "conform cu originalul"/legalizate, confirmarea locului se va face prin depunerea actelor in original la sediul facultatii intre 3-6 septembrie 2018.**

 

Specializarea

Număr de locuri buget

Număr de locuri cu taxă

Inginerie hidrotehnică

35

5

Modernizarea sistemelor hidrotehnice, hidroedilitare și hidroameliorative

35

5

Evaluare și dezvoltare imobiliară

20

10

Ingineria și managementul factorilor de mediu

49

1

Geomatică și cartografie

40

5

 

 

Facultatea

Perioada de desfăşurare a

concursului de admitere 2018

Metoda de selecţie

Criterii de departajare

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Sesiunea iulie 2018

Înscrierea candidaţilor: 2 - 27 iulie 2018

Program:

Luni-Vineri 8:30-15:30

Sambata 9-12

 

Duminica 9-12

Afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:2-27 iulie 2018

Termen limită acte în original: 6 sept. 2018

Afişare rezultat final admitere: 7 sept. 2018

 

Sesiunea septembrie 2018

Înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018

Afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018

Verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu:10-15 septembrie 2018

Termen limită acte în original: 20 sept. 2018

Afişare rezultat final admitere: 22 sept. 2018

 

 

 

MA = 0.75 MF + 0.25 MC

unde:

MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare

MC = media la verificarea cunoştinţelor specifice domeniului de studiu

 

1. Nota la proba de evaluare a cunoştinţelor generale şi de specialitate din cadrul examenului de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă.

 

 2. Nota la susţinerea proiectului de diplomă/licenţă

 

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE