Publicaţii ştiinţifice

Caravana Erasmus

Programare sesiune iarna 2019

Programare sesiune iarna 2019

Obiective

article 2

Principalele obiective pentru realizarea misiunii facultății sunt:
a)  selectarea corpului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi fundamentarea statutului acestuia pe baza principiului inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică;
b)  crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii din toate ciclurile de studii şi cercetătorii să-şi atingă obiectivele în materie de formare profesională şi culturală;
c)  încurajarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi a studenţilor în alte universităţi, pe plan naţional şi internaţional, pentru documentare, pentru schimb reciproc de informaţii şi pentru dezvoltarea iniţiativelor ştiinţifice comune, aplicarea unei politici generale de echivalare a studiilor şi a unor titluri, cu păstrarea tradiţiilor şi a originilor istorice ale învăţământului din Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului;
d)  crearea unor parteneriate de colaborare cu mediul economic pentru a contribui la pregătirea studenților în materie de formare profesională;
e)  libertatea fiecărui membru al comunității academice de a-şi alege subiectele şi sursele de cercetare şi de studiu şi de a interpreta rezultatele cercetării; aceasta nu îl absolvă de obligaţia de a-şi argumenta cercetările faţă de comunitatea universitară şi nici de disponibilitatea/ receptivitatea în raport cu critica rezonabilă;
f) exprimarea  liberă a opiniilor profesionale în spaţiul universitar şi în afara acestuia, fără să implice prin aceasta responsabilitatea sau numele facultății;
g)  iniţiaerea şi desfăşurarea unor colaborări ştiinţifice sau educaţionale, fără nici un fel de restricţii, în nume personal, cu membri ai altor comunităţi universitare sau ştiinţifice;
h)  creerea cadrului pentru un dialog permanent şi liber între personalul didactic, care posedă capacitatea de a transmite cunoaşterea, şi studenţii din toate ciclurile de studii sau cursanţii din cadrul programelor de formare continuă, care au dreptul, voinţa şi capacitatea de a şi-o însuşi;
i) asigurarea dreptului studenților de liberă alegere a traseului de formare în privinţa cursurilor şi a programelor de studii, a disciplinelor opţionale şi adiţionale la programele din toate ciclurile de studii,
j) participarea la constituirea de consorţii, cu alte facultăți sau unităţi de cercetare-dezvoltare, publice sau private.

 

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link website versiune veche: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/