Buletinul Institutului Politehnic din Iași - Secția Hidrotehnică