Erasmus

Erasmus+

Extras din Regulamentul pentru deplasarea studentilor Erasmus outgoing din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi care urmează să efectueze stagii de studii la universitățile partenere din Uniunea Europeană.

Documente:

Nr.crt. Nume document
1 Contract finaciar
2 Ghidul Erasmus 2017
3 Ghidul Erasmus în limba română
4 Learning Agreement for studies
5 Learning Agreement for traineeships
6 Regulament Mobilităţi TUIASI

În prima jumătate a lunii Aprilie a fiecărui an universitar PRIIU/BRIIU va organiza un seminar pentru prezentarea programului Învățare pe Tot Parcursul Vieții – ERASMUS, la care vor fi invitați să participe cât mai mulți studenți/masteranzi/doctoranzi. La facultățile participante în program se vor distribui afişe şi fluturaşi pentru promovarea programului Erasmus.

În a doua jumătate a lunii Aprilie a anului academic în curs coordonatorii Erasmus pe facultăți organizează o întâlnire cu studenții candidați la granturi Erasmus, în care se prezintă în detaliu programul Erasmus, condițiile de desfăşurare, obligațiile studenților şi informații privind universitățile partenere. (Anexa nr. 1 – Condiții de eligibilitate şi selecție pentru studenții Erasmus).

După această etapă preliminară coordonatorii Erasmus pe facultăți organizează selecția studenților:

a) anunțarea competiției şi a termenului limită pentru depunerea dosarelor; Anunțarea datei, locația precum şi criteriile de selecție vor fi făcute publice pe pagina WEB a facultății cu cel puțin o lună înainte.
b) componența dosarelor de concurs:

  • cerere înscriere concurs selecție – (Anexa nr. 2); 
  • fişa de eligibilitate – (Anexa nr. 3); 
  • curriculum vitae; 
  • scrisoare de intenție; 
  • adeverință de student; 
  • certificat de competențe lingvistice.

c) Selecția studenților este făcută de Comisiile de Selecție propuse de facultăți şi aprobate de Consiliul de Administrație al TUIASI. Comisiile sunt alcătuite din 3 cadre didactice şi un student. După finalizarea selecției, coordonatorii Erasmus pe facultăți trimit la Biroul Relații Internaționale şi Imagine Universitară (BRIIU) următoarele documente:

  • procesul verbal întocmit în urma selecției,
  • tabelul cu studenții selecționați, cu specificarea granturilor alocate fiecărui student în parte şi în completare studenții rezervă
  • dosarele studenților din tabelul anterior.

Link-uri utile:
http://www.erasmusplus.ro/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
http://www.tuiasi.ro/uploads/files/RegulamentMobilitatiStudentiErasmusOutgoing_TUIASI.pdf
http://www.tuiasi.ro/rectorat/prorectorate/prorectorat-relatii-internationale/relatii-internationale

DEFINIȚII ŞI ABREVIERI

TUIASI - Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
PRIIU - Prorectorat Relații Internaționale şi Imagine Universitară
BRIIU - Biroul de Relații Internaționale şi Imagine Universitară
LA - Learning Agreement – Contract de Studii
TA - Training Agreement and Quality Commitment – Contract de Plasament şi Angajament de Calitate S
MS - Student Mobility Study – Stagiu de Studiu
SMP - Student Mobility Placement – Stagiu de Plasament
AC - Arrival Certificate – Atestat de Sosire
CCA - Certificat of Course Attendance – Atestat de Participare la Cursuri
CSA - Certificat of Stage Attendance - Atestat de Participare în Stagiu
CTA - Certificat of Training Attendance - Atestat de Participare în Plasament
TR - Transcript of Records – Foaie Matricolă
TW - Transcript of Work – Fişă Rezultate
ANPCDEFP - Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației şi Formării Profesionale
UE - Uniunea Europeană

Parteneriate active pe programul ERASMUS+ pentru perioada  2014-2021 pentru facultatea HGIM

Nr. crt.

Universitatea parteneră

Ţara

Perioadă valabilitate acord

Mobilităţi

Link universitatea parteneră

1

Vienna Technical University

Austria

2014/2021

3 std. S (M) x 4 luni (cod 443/581), 1 c.d. x 2 sapt (cod 07.6)

www.tuwien.ac.at

2

University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Austria

2014/2021

2 std. S (M,D) x 5 luni (cod 0521), 1 c.d. x 1 sapt. (cod 0521)

www.boku.ac.at

3

Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Italia

2014/2021

1 std. S (L,M) x 6 luni (cod 0712), 1 c.d. x 1 sapt. (cod 0712)

www.unimore.it

4

Universita degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Italia

2014/2021

3 std. S (L, M,D) x 5 luni (cod 0521),   c.d. x 15 zile(cod 0521)

www.unirc.it

5

Uniersity of Warmia and Mazuty

Polonia

2014/2021

24 std. S (L,M,D) x 5 luni (cod 0521), 8 std. P (L,M,D) x 3 luni, 3 c.d. x 7 zile (cod 0521)

www.uwm.edu.pl

6

Warsaw University of Life Sciences - SGCW -Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego

Polonia

2014/2021

3 std.(M)x1 semestru, cod (073, 053), 2 cdxmin.2 zile, 8 h, cod 07/05

www.sggw.pl/en/international-cooperation

7

Universidad A Coruna

Spania

2014/2021

2 std.S (M,D) x 10 luni (cod 529), 2 c.d x 1 sapt. (cod 529)

www.udc.es

8

University of Debrecen

Ungaria

2014/2021

2 std. S (L) x 5 luni (cod 052), 2 c.d. x 1 sapt.(cod 052)

www.marmara.edu.tr

9

Universidade de Lisboa

Portugalia

2014/2021

3 std. S (M) x 4 luni (cod 0532), 1 c.d. x 2 sapt (cod 0532)

https://www.ulisboa.pt/

Legendă:

L = licenta

S = studiu

M = master

P = plasament

D = doctorat

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link website versiune veche: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/