Facultate

Caravana Erasmus

Programare sesiune iarna 2019

Programare sesiune iarna 2019

Obiective

article 2

Principalele obiective pentru realizarea misiunii facultății sunt:
a)  selectarea corpului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi fundamentarea statutului acestuia pe baza principiului inseparabilităţii cercetării de activitatea didactică;
b)  crearea şi garantarea libertăţilor şi condiţiilor pentru ca studenţii din toate ciclurile de studii şi cercetătorii să-şi atingă obiectivele în materie de formare profesională şi culturală;
c)  încurajarea mobilităţii cadrelor didactice, cercetătorilor şi a studenţilor în alte universităţi, pe plan naţional şi internaţional, pentru documentare, pentru schimb reciproc de informaţii şi pentru dezvoltarea iniţiativelor ştiinţifice comune, aplicarea unei politici generale de echivalare a studiilor şi a unor titluri, cu păstrarea tradiţiilor şi a originilor istorice ale învăţământului din Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului;
d)  crearea unor parteneriate de colaborare cu mediul economic pentru a contribui la pregătirea studenților în materie de formare profesională;
e)  libertatea fiecărui membru al comunității academice de a-şi alege subiectele şi sursele de cercetare şi de studiu şi de a interpreta rezultatele cercetării; aceasta nu îl absolvă de obligaţia de a-şi argumenta cercetările faţă de comunitatea universitară şi nici de disponibilitatea/ receptivitatea în raport cu critica rezonabilă;
f) exprimarea  liberă a opiniilor profesionale în spaţiul universitar şi în afara acestuia, fără să implice prin aceasta responsabilitatea sau numele facultății;
g)  iniţiaerea şi desfăşurarea unor colaborări ştiinţifice sau educaţionale, fără nici un fel de restricţii, în nume personal, cu membri ai altor comunităţi universitare sau ştiinţifice;
h)  creerea cadrului pentru un dialog permanent şi liber între personalul didactic, care posedă capacitatea de a transmite cunoaşterea, şi studenţii din toate ciclurile de studii sau cursanţii din cadrul programelor de formare continuă, care au dreptul, voinţa şi capacitatea de a şi-o însuşi;
i) asigurarea dreptului studenților de liberă alegere a traseului de formare în privinţa cursurilor şi a programelor de studii, a disciplinelor opţionale şi adiţionale la programele din toate ciclurile de studii,
j) participarea la constituirea de consorţii, cu alte facultăți sau unităţi de cercetare-dezvoltare, publice sau private.

 

Cuvântul decanului

Învățământul superior ieşean de hidrotehnică, geodezie și de mediu a cunoscut o dezvoltare continuă, cu rezultate de certă valoare în educaţie şi cercetare, care i-a adus o largă recunoaştere pe plan intern și extern.
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului dispune de un potenţial uman superior calificat şi de o bază materială modernă, cu ajutorul cărora poate aduce contribuţii deosebite în formarea specialiştilor, ca şi la elaborarea unor soluţii tehnice prin cercetarea ştiinţifică şi creativitatea tehnică.
Programele noastre de studii, la nivel de licenţă, masterat şi doctorat, răspund exigenţelor actuale din domeniul educaţiei şi al pieței muncii, astfel încât specialiştii pe care îi formăm să fie competitivi la nivel naţional şi internaţional.

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link website versiune veche: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/