Misiune & obiective

Misiune

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului pregătește ingineri pentru a presta activități tehnice de concepție și execuție, asigurând o ofertă educațională flexibilă în domeniile acreditate, capabilă să susțină cadrul de calitate în ceea ce privește cercetarea, în mediul local, regional și internațional, în concordanță cu noile cerințe ale pieței muncii din societatea bazată pe cunoaștere și tehnologii moderne.

Evoluția științei și tehnologiei, ca și cererile de pe piața muncii sunt permanent luate în considerație, în primul rând prin actualizarea planurilor de învățământ, modernizarea și îmbunătățirea bazei materiale, asigurarea unui proces de învățământ de calitate superioară prin extinderea oportunităţilor de învățare şi promovarea inovării în învățământul superior, introducând noi discipline obligatorii sau opționale în locul celor mai puțin actuale, ceea ce conduce la o pregătire amplă a viitorului inginer.


Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului dispune de un potenţial uman superior calificat şi de o bază materială modernă, cu ajutorul cărora poate aduce contribuţii deosebite în formarea specialiştilor, ca şi la elaborarea unor soluţii tehnice prin cercetarea ştiinţifică şi creativitatea tehnică. Cadrele didactice desfășoară o activitate științifică susținută pe diferite planuri: doctorat, granturi de cercetare de diferite tipuri și surse de finanțare, contracte de cercetare finanțate de agenții economici, mobilități în țară și în străinătate, acordând o atenție deosebită instruirii personale.

Misiunea facultății este de a organiza la nivel performant activitatea didactică și de cercetare științifică în domeniul ingineresc, contribuind astfel la dezvoltarea intelectuală, profesională și socială a individului, precum și la progresul societății românești.

Obiective

Principalele obiective strategice, care pot conduce la realizarea misiunii Facultății de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului, sunt următoarele:


• Implementarea culturii calității și a creativității;
• Activitatea eficientă şi de calitate din cadrul programelor de studii de licenţă, masterat, doctorat sau a altor programe de educație continuă;
• Diversificarea ofertei educaționale, inclusiv în limbi de circulație internațională, în concordanță cu dinamica socială și economică;
• Activitatea de cercetare ştiinţifică performantă, atât din cadrul proiectelor sau programelor specifice, cât şi din cadrul programelor de studii postuniversitare (masterat, doctorat etc.);
• Managementul de calitate al resurselor umane, cu respectarea eticii profesionale, a spiritului academic şi de colegialitate, atât la nivelul colectivului de cadre didactice ale facultăţii, cât şi la nivelul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor;
• Comunicarea eficientă şi reală cu studenţii tuturor programelor universitare şi postuniversitare, în ideea găsirii unor căi comune de îmbunătăţire a activităţilor academice;
• Managementul resurselor financiare şi materiale ale facultăţii, în scopul eliminării situaţiilor nedorite generate fie de bilanţuri financiare negative, fie de o bază materială necorespunzătoare;
• Susținerea tuturor iniţiativelor de promovare a valorilor educaţionale şi ştiinţifice, pentru creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a facultăţii, a departamentelor, a colectivelor de cercetare şi a reprezentanţilor acestora.

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.