Studenţi

Misiunea noastră

article 1

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului face parte din structura Universității Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi din anul 1962, o instituţie de stat, cu caracter non-profit, care promovează învăţământul şi cercetarea ca bunuri publice.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, a cărei misiune este să desfăşoare activităţi specifice – în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional – de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer către societate în domeniile fundamentale Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi urbanism, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare.

În crearea şi valorificarea inovatoare a cunoaşterii, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului îşi asumă:
- rolul de transmitere a cunoştinţelor către noile generaţii, de formare profesională prin studii de licenţă, de masterat şi de doctorat, stimulând gândirea şi creativitatea, care să asigure şanse reale în competiţia pe piaţa forţei de muncă. În acelaşi timp, facultatea se adresează întregii societăţi, în vederea educării şi instruirii permanente, în concordanţă cu evoluţia ştiinţei şi tehnologiei la nivel mondial;
- desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora, cu rol de componente inseparabile de procesul instructiv – formativ, pentru a contribui la progresul tehnologic, economic şi social – cultural, în sensul dezvoltării durabile şi al evoluţiei către societatea cunoaşterii.

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului  pregătește ingineri pentru a presta activități tehnice de concepție și execuție în domeniile: Inginerie Civilă, Inginerie Geodezică și Ingineria Mediului.

Activitatea didactică este inseparabilă de activitatea de cercetare ştiinţifică, cu scopul de a permite facultății să contribuie activ la progresul general al societăţii şi la integrarea în spaţiul european al educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

 

 

Contact RO

Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului

Secretariat:

Bd. D. Mangeron 65, Iasi 700050, Romania

Telefon :          +40 232 278 683 int. 2151

Telefon / Fax: +40 232 270 804

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Link website versiune veche: http://www12.tuiasi.ro/facultati/hidro/